Drogi  Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 ANNA OLSZEWSKA-SZYMANOWSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANNA OLSZEWSKA-SZYMANOWSKA PROJEKTOWANIE WNĘTRZ ARANŻACJA WNĘTRZ PRACOWNIA AJDIJA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8741400010, nr REGON 301260573, Węgierskie 37, 62-025 Węgierskie. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: ajdija1@gmail.com.

TWOJE UPRAWNIENIA

 Przysługuje Ci prawo żądania:

A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

  1. Złożenie zamówienia w Sklepie
W jakim celu?
realizacja Twojego zamówienia
Na jakiej podstawie?
obowiązek prawny, związany z rachunkowością, umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

 

  1. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)
W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

 

Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia tabelę tej sekcji – lub do momentu, w którym uwzględnimy roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji * Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

 

  1. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)
W jakim celu?
wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych
Na jakiej podstawie?
Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Jak długo?
do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych
  1. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami
W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?

 

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.); nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu zapamiętywania Twojej sesji. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox Chrome Safari

Internet Explorer / Microsoft Edge

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 1 dzień od ostatniej wizyty w Sklepie. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie. Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

 

DZIAŁANIE

 

ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
 

 

 

każde działanie w związku ze Sklepem

hostingodawca nie ma miejsca
podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT nie ma miejsca
osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność  

 

nie ma miejsca

 

 

 

 

złożenie zamówienia w Sklepie

dostawca płatności nie ma miejsca
podmiot zapewniający dostawę towaru nie ma miejsca
dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)  

nie ma miejsca

biuro rachunkowe nie ma miejsca
nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania)  

dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej)

 

 

nie ma miejsca

A ponadto odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.